Bilimsel Program

12 Mart 2020, Perşembe
14:00 - 15:00 Otele Giriş - Kayıt
15:00 - 16:30 Eğitsel Kurs 1

Oturum Başkanı: Dr. Fikret Kasapoğlu

Minimal İnvazif Yüz Gençleştirme (Dolgu vs Botoks)
Dr. Gökçe Şimşek, Dr. Tevfik Sözen
16:30 - 18:00 Eğitsel Kurs 2

Derin Plan Yüz Germe vs İple Yüz Germe
Dr. Gökçe Şimşek, Dr. Tevfik Sözen
18:30 - 19:30 Açılış Töreni ve Açılış Konuşması

Düalizm
Dr. Abdülkadir Çüçen
19:30 Akşam Yemeği
13 Mart 2020, Cuma
08:30 - 09:00

Konferans 1

Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Özdemir, Dr. Uygar Demir

Frontal Sinüs Cerrahisi
Endoskopik vs Açık Cerrahi

Dr. Semih Sütay

09:00 - 09:30 Konferans 2

Kronik Rinosinüzit Tedavisinde Yenilikler (EPOS 2020)
Dr. Claire Hopkins
09:30 - 10:00 Konferans 3

Kronik Rinosinüzit Cerrahisinde Nasıl Daha İyi Sonuç Elde Edilir ?
Dr. Claire Hopkins
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:00 Uydu Sempozyumu

Tinnitus Tedavisinde Yeni Bir Seçenek "Tinnometer"
Uzm. Ody. Sıla Baytok

11:00 - 12:30 Panel 1

Oturum Başkanı: Dr. Cemal Cingi

Rinoplastide Geleneksel Teknikler vs Güncel Teknikler

Moderatör: Dr. Semih Sütay

Panelistler: Dr. Gökçe Şimşek, Dr. Tevfik Sözen, Dr. Ceren Günel
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans 4

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Ketenci, Dr. Hakan Coşkun

Tiroid; Aktif Sürveyans vs Cerrahi
Dr. Ahmet Ömer İkiz
14:00 - 14:30 Konferans 5

Larengeal EMG’nin Yeri ve Yutmanın Değerlendirilmesi
Dr. Sevtap Akbulut
14:30 - 15:30 Panel 2

Oturum Başkanı: Dr. Muzaffer Kanlıkama

Parotis Tümörlerinde Yüzeyel vs Parsiyel Cerrahi

Moderatör:  Dr. Ahmet Ömer İkiz

Panelistler: Dr. Ülkü Tuncer,  Dr. Tuba Bayındır, Dr. Kerem Öztürk
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 Eğitsel Kurs 3

Oturum Başkanları: Dr. Levent Erişen, Dr. Erdoğan Gültekin

Adım Adım Frontal Sinüs Cerrahisi
Dr. Claire Hopkins
17:00 - 18:00 Eğitsel Kurs 4

Sinonazal Tümörlere Yaklaşımda Artılar-Eksiler
Dr. Claire Hopkins
18:00 - 19:00 Yöresel Dernekler Toplantısı
19:30 Akşam Yemeği
14 Mart 2020, Cumartesi
08:30 - 09:00 Konferans 6

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Koyuncu

Otoskleroz Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar
Dr. Tayfun Kirazlı
09:00 - 09:30 Konferans 7

Oturum Başkanı: Dr. Turgut Karlıdağ

Robotik Koklear İmplant
Dr. Vedat Topsakal
09:30 - 10:00 Konferans 8

Tek taraflı Sensörinöral işitme Kayıplarında Koklear İmplant
Dr. Vedat Topsakal
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 12:00 Panel 3

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Hızalan

Endoskopik vs Mikroskopik Kulak Cerrahisi

Moderatör: Dr. Tayfun Kirazlı

Panelistler: Dr. Ali Özdek,Dr. Mehmet Koyuncu, Dr. Hakan Tutar
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans 9

Oturum Başkanı: Dr. Bülent Topuz

Vertigo vs Dizziness
Dr. Ali Özdek
14:00 - 14:30 Konferans 10

Oturum Başkanı: Dr. Selçuk Onart

Sialoendoskopi
Dr. Süleyman Özdemir
14:30 - 15:30 Panel 4

Oturum Başkanı: Dr. Osman Bahadır

Pediatrik KBB Oturumu

Moderatör: Dr. Ülkü Tuncer

Panelistler: Dr. Tuba Bayındır (Pediatik OSAS), Dr. Ceren Günel (Pediatrik Sinüzit), Dr. Sevtap Akbulut (Pediatrik Ses)
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 Eğitsel Kurs 5

Oturum Başkanları: Dr. Oğuz Basut, Dr. Afşın Özmen

Açık-Kapalı Kavite Mastoidektomi ve Obliterasyon Teknikleri
Dr. Vedat Topsakal
17:00 - 18:00 Eğitsel Kurs 6

Otolojide Görüntüleme
Dr. Vedat Topsakal
15 Mart 2020, Pazar
09:00 - 09:45 Konferans 11

Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Toplu

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Mustafa Aslıer
  Sözlü Bildiriler
09:45 - 09:55 Endoskopik Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisinde Uludağ Deneyimi
Uygar Levent Demir
09:55 - 10:05 Paratiroid Adenomu Tanılı Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Nesibe Gül Yüksel Aslıer
10:05 - 10:15 İzotretinoin Kullanımının Vestibuler Sistem Üzerine Etkisinin VHIT Kullanılarak Değerlendirmesi
Elif Ersoy Çallıoğlu
10:15 - 10:25 Adenoid Hipertrofi ve Effüzyonlu Otitis Media Birlikteliğinde Allerjik Rinitin Etkisinin Sfar Skoru ile Değerlendirilmesi
Elif Ersoy Çallıoğlu
10:25 - 10:35 Türkiye'de 6-11 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda Normal Tepe Nazal İnspiratuar Akım Hızı Değerleri
Abdurrahman Buğra Cengiz
10:35 - 10:45 Masseter Kasına Botulinum Toksini Enjeksiyonunda Kullanılan Anestezi Yönteminin Hastanın Algıladığı Acıya Etkisinin Karşılaştırılması: Vibrasyonlu Anestezi Cihazı vs Emla Krem
Berke Özücer
10:45 - 10:55 Pediatrik Trakeotomi: 5 Yıllık Deneyimlerimiz
Yaser Said Cetin
10:55 - 11:05 Elektroakustik Stimülasyon ve Rezidüel İşitmenin Korunması: Güncel Yaklaşım ve Son On Yıldaki Değişiklikler
Said Sönmez
11:05 - 11:15 Traneksamik Asidin Septoplasti Sonrası Kanama Üzerine Etkisi
İbrahim Ketenci
11:15 - 11:25 Supraklavikular Lenfadenopati Saptanan Olguların Klinikopatolojik Analizi: 3 Yıllık Retrospektif İncelenme
Fatih Mutlu
11:25 - 11:35 Mikrotestere Kullanımının Postoperatif Ödem ve Ekimoza Etkisi: Ön Çalışma Sonuçları Mikrotestere Kullanımının Postoperatif Ödem ve Ekimoza Etkisi: Ön Çalışma Sonuçları
Berke Özücer
11:35 - 11:45 Rinoplastide Spreader Greft Kullanımın Fonksiyonel ve Kozmetik Algı Üzerine Etkisi
Burak Ülkümen
11:45 - 11:55 Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Koku,Tat Ve Burun Mukosiliyer Aktivitesi Üzerine Etkisi
Esra Baykan
12:00 - 12:15 Kapanış Töreni

Uludağ 2020 KBB Günleri